woensdag 9 januari 2013

Voûte à pénétrations (ongelijk kruisgewelf)

Een kruising van twee voûtes en berceau (tongewelven) of voûtes en berceau brisé (spitstongewelven) van ongelijke hoogte.
Zulke gewelven zijn te vinden in de bas côtés (zijbeuken) van de Notre-Dame-de-la-Nativité in Malay.
Het lagere gewelf loopt in de lengteas van de zijbeuk; het hogere gewelf staat er loodrecht op.
Dat is op de foto duidelijk te zien.
Zie ook voûte d'arêtes (kruisgewelf).


Notre-Dame-de-la-Nativité - Malay

Geen opmerkingen:

Een reactie posten