dinsdag 29 januari 2013

Cistercien (cisterciënzers)

Kloosterorde gesticht in en genoemd naar Cîteaux.
Eén van de grote abten van deze orde was Bernard van Clairvaux.
Vanwege hun witte habijten worden de monniken van deze orde ook wel witte monniken genoemd.
De orde volgt de regels van Sint-Benedictus, hoewel ze volgens het kanonieke recht geen bénédictin (Benedictijner) orde zijn.
De cisterciënzer monastères (kloosters) kenmerken zich door soberheid en eenvoud, en hebben allemaal min of meer een gelijke lay-out.
Het wapen van de orde komt van Wikipedia.


Het wapen van de orde - Wikipedia

Geen opmerkingen:

Een reactie posten