zaterdag 2 februari 2013

Lexicon romaanse architectuur

Bij mijn speurtocht naar romaanse kerken in onze omgeving (Saône-et-Loire 71) heb ik veel steun gehad aan de site van Eduard van Boxtel, die een inventaris geeft van (bijna) alle romaanse kerken in Bourgogne.
Bovendien bevat deze site een erg handige lijst (glossaire), met tal van verwijzingen naar termen die men zowel in brochures als in boeken als op de informatieschilden die vaak in of bij een kerk staan vindt.


Zijn lexicon heeft als voordeel (dat overigens ook wel eens in het tegendeel kan verkeren) dat het geheel in het Frans is geschreven. Het voordeel daarvan is duidelijk: ook de brochures en schilden zijn doorgaans in het Frans, en dat maakt dat het terugzoeken van vaktermen doorgaans 1:1 gaat. Het nadeel is, dat daar waar de omschrijving soms wat vaag is, iemand die niet erg thuis is in de Franse taal na het opzoeken soms met net zoveel vraagtekens blijft zitten als vóór die tijd. Daarbij komt dat er ook best wel wat interessante lectuur in het Nederlands te vinden is, en dat in die gevallen het verband tussen Franse en Nederlandse vaktermen niet altijd even duidelijk is.
Bandes lombardes - Domange (Igé)
Een voorbeeld: "Bandes lombardes" in de Franse Wikipedia wordt "Boogfries" in de Nederlandse tegenhanger. Het bovengenoemde lexicon geeft als omschrijving : "Bandes de faible saillie verticale ou lésènes reliées par de petits arcs". En in zo'n geval zou je toch denken dat één plaatje vaak meer zegt dan 1000 woorden.
Ik wil dan ook proberen om in dit lexicon een aantal zaken op te nemen die in één oogopslag zonneklaar zijn te maken met een foto, waarbij ik dan een bescheiden poging wil wagen om naast het Franse originele woord een Nederlandse vertaling te vinden, en als dat niet lukt dan in elk geval een zo beknopt mogelijke omschrijving te geven. In gevallen waar ik geen Nederlandse vertaling in bv. Wikipedia heb kunnen vinden maar een letterlijke zelf bedachte vertaling min of meer voor de hand ligt, is die vertaling op de volgende manier aangeduid:
Arc en mitre (mijtervormige boog ©), waarbij de © staat voor mijn voornaam. In echte noodgevallen houd ik gewoon het Franse woord aan.
Verder zijn verwijzingen binnen een lemma naar lemmata elders in dit lexicon cursief vetgedrukt weergegeven.

Tot slot nog een verzoek: ik ben slechts een goedwillende amateur, en ik zou het dan ook op prijs stellen als eventuele fouten of aanvullingen even gemeld worden. Dat kan door "commentaar" achter te laten op deze blog, maar het kan ook via e-mail : romaans71@gmail.com
Geen opmerkingen:

Een reactie posten